You are currently viewing Uprawnienia detektywistyczne – jak je sprawdzić?
Prywatny Detektyw z Lublina dokumentuje zdradę.

Uprawnienia detektywistyczne – jak je sprawdzić?

Uprawnienia detektywistyczne – jak je sprawdzić?

 

Życie często prowadzi do sytuacji, w której samodzielnie nie jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy lub jej udowodnić i konieczna jest ingerencja kogoś z zewnątrz. W tym celu sięgamy po pomoc licencjonowanego detektywa. Najczęstszymi rodzajami spraw, z którymi zgłaszają się do naszej agencji detektywistycznej klienci jest konieczność sprawdzenia figuranta lub figurantki oraz zweryfikowania faktów na rzecz prowadzonej aktualnie sprawy rozwodowej. W tym celu może być konieczne przeprowadzenie śledztwa lub odzyskanie danych z dysku komputera albo telefonu. Innym rodzajem spraw, w których bierzemy czynny udział jest współpraca z organami ścigania i biegłymi sądowymi przy ustalaniu faktów mogących zmienić bieg sprawy. Aby pomyślne rozwiązanie sprawy było możliwe należy wybrać biuro detektywistyczne z licencją. Jak sprawdzić uprawnienia detektywa?,

o tym powiemy za chwilę.

Na co można liczyć korzystając z usług detektywa posiadającego uprawnienia?

Korzystając z pomocy licencjonowanego detektywa mają Państwo gwarancję otrzymania usług na najwyższym poziomie, profesjonalnych i dyskretnych. Licencja detektywa pozwala mu na stworzenie wiarygodnego materiału operacyjnego w postaci zdjęć, filmów, które będą mogły posłużyć jako dowody w toku prowadzonego postępowania w sądzie, sam detektyw zaś ma możliwość wystąpienia w charakterze świadka. Na bazie własnego doświadczenia zawodowego możemy powiedzieć, że każda sprawdzona agencja detektywistyczna podejmuje się współpracy wyłącznie z renomowanymi pełnomocnikami prawnymi, ponieważ dba o jakość świadczonych przez siebie usług. Na koniec postępowania otrzymają Państwo raport z podejmowanych podczas postępowania czynności, który może posłużyć jako dowód w sprawie. Uczciwy detektyw przed wykonaniem usługi wylegitymuje się posiadaną licencja detektywistyczną, natomiast po wykonaniu usługi wystawi Państwu także rachunek lub fakturę. Często także proszona jest o pomoc przez organa ścigania przy próbach odnalezienia osób zaginionych.

Gdzie można sprawdzić uprawnienia detektywistyczne?

Wiedząc już doskonale, na co mogą Państwo liczyć szukając pomocy w biurze detektywistycznym, którego przedstawiciele posiadają stosowne uprawnienia, warto się teraz będzie zająć kwestią, gdzie te uprawnienia mogą Państwo sprawdzić. Proszę pamiętać, że wyłącznie materiały zebrane przez licencjonowanego detektywa mogą służyć jako dowody w toku postępowania sądowego, który uzyskując je zadba o to, aby były w pełni legalne. Korzystając z usług detektywistycznych warto też zwrócić uwagę na to, że powierzają Państwo swoje prywatne sprawy w ręce obcego Państwu człowieka, mają więc prawo Państwo liczyć na najwyższej klasy usługę i dyskrecję, do przestrzegania której zobowiązują detektywa posiadane uprawnienia. Aby uzyskać rzetelną informację na temat posiadanych przez detektywa licencji, można skontaktować się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ma obowiązek prowadzenia rejestru osób posiadających stosowne licencje nadające uprawnienia detektywistyczne oraz wpisanych na listę działalności regulowanych. Sprawdzić można także wiarygodność agencji na stronie Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, tam również otrzymamy informację czy dane biuro jest jego członkiem i czy posiada aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczych oraz wykupione ubezpieczenie OC, które w przypadku osób prowadzących działalność o tym charakterze jest obowiązkowe i regulowane przez prawo polskie.

Dodaj komentarz