You are currently viewing Jak wyceniamy zlecenia?

Jak wyceniamy zlecenia?

Ze względu na wiele pytań odnośnie cennika usług detektywistycznych chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób wyceniamy konkretne zlecenia oraz jakie informacje, są dla nas istotne.

Bardzo rzadko wyceniamy zlecenia w trakcie rozmowy telefonicznej. Powodem jest fakt, że klienci bardzo często posiadają informacje, które mogą nam ułatwić działanie, ale nie mają świadomości, że te informacje są cenne.  Czasami zdarza się, że klient nieświadomie nie mówi o pewnych sytuacjach, czy zdarzeniach, które są bardzo istotne w toku realizacji zlecenia.

Dlatego spotkanie z Klientem oraz zebranie pełnego wywiadu, daje podstawę do wyceny konkretnego zlecenia.

Jakie informacje zbieramy od Klienta ? Jakie dane są dla nas niezbędne? Poniżej wyszczególnię kilka pytań, które z pewnością padną na spotkaniu.

Pytania te dotyczą usługi obserwacji, przy podejrzeniu pozamałżeńskich relacji damsko-męskich.

  • Pełne dane osobowe. (imię, nazwisko, data urodzenia) nie potrzebujemy numerów PESEL, numerów dowodu osobistego. Nigdy nie prosimy o przekazywaniu skanów czy fotokopii dokumentów tożsamości.

  • Wizerunek Figuranta. Może być to link do portalu społecznościowego lub po prostu zdjęcie. Ważne by wizerunek był aktualny i widoczne były na nim cechy szczególne takie jak kolor włosów, oczu, czy kształt nosa. Dla detektywa realizującego zlecenie, ważne są również pewne szczegóły takie jak np. sposób chodzenia, wada wymowy, czy styl ubierania się figuranta.

  • Pojazdy, które może użytkować Figurant ? Ile pojazdów ma do dyspozycji ? Czy posiada samochód służbowy? Czy może pożyczyć od kogoś samochód? Czy może korzystać np. z  roweru? Oczywiście potrzebne są nam dane tych pojazdów: numer rejestracyjny, marka, model oraz kolor. Ważnym pytaniem jest również sposób prowadzenia pojazdu. Figurant, który prowadzi dynamicznie pojazd oraz często łamie przepisy ruchu drogowego, jest specyficznym obiektem obserwacji. Nieumiejętnie przeprowadzona obserwacja może narazić Agencje na dekonspirację. Natomiast odpowiednio dobrana taktyka obserwacji oraz zaangażowanie odpowiednich metod i rozwiązań technicznych, powoduję znikome ryzyko dekonspiracji oraz sukces obserwacji.

  • Miejsce pracy, zawód, ogólnie zajęcie zawodowe. Pytanie o zajęcie zawodowe Figuranta jest bardzo istotne, ponieważ dzięki tej informacji Agencja buduje taktykę obserwacji. Inaczej wyglądają działania Agencji, gdy Figurant jest przedstawicielem handlowym, natomiast inna taktyka wykorzystywana jest do obserwacji urzędnika, który ma stałe godziny pracy oraz rytm dnia. Osoby, które, mają nieograniczone godziny pracy lub zawodowo dużo podróżują, muszą być inaczej obserwowane. Taktyka obserwacji jest dużo bardziej złożona. Konieczne jest zaangażowanie większej ilości osób i sprzętu.

  • Czy w ostatnich trzech miesiącach miało miejsce zdarzenie, które mogło spowodować podejrzenie zdrady? Jeśli takie zdarzenie miało miejsce, to jakie były okoliczności? Czy figurant wyprowadził się z miejsca zamieszkania? Czy zaczął więcej przebywać poza domem ? Czy miały miejsce awantury domowe? Czy Figurant zmienił styl ubioru lub w jakiś sposób, zmienił swoje zachowanie ? Pięć naprawdę podstawowych pytań, które pozwolą nam na spotkaniu wycenić pracę Agencji. W założeniu, że Figurant zamieszkuje w Lublinie, porusza się jednym pojazdem, pracuje zawodowo osiem godzin dziennie oraz nie zmienił miejsca zamieszkania, to  koszt zlecenia zaczyna się od kwoty 4000 zł netto. Warto zaznaczyć, że zakontraktowane godziny obserwacji, w tym przypadku 20 godzin, wykorzystywane są przez Klienta w dowolny sposób. Agencja może przeprowadzić cztery obserwacje po pięć godzin, ale również możemy przeprowadzić ciągłą 20-godzinną obserwację. Czas i miejsca rozpoczęcia obserwacji wyznacza klient.

Wiele osób, które korzystają po raz pierwszy z usług detektywistycznych, są zdziwieni dużą, w ich ocenie wyceną za usługę.

Pamiętajcie Państwo, że prawidłowe udokumentowanie pewnych faktów, czy zdarzeń jest naprawdę pracochłonne. Wszystkie informacje, które są przekazywane Klientowi, muszą być w stu procentach zweryfikowane. Dodatkowo z każdych czynności detektywistycznych, detektyw realizujący tworzy pisemny raport. Klient tym raportem może posługiwać się przed wszelkimi instytucjami, równie w procedurze cywilnej, czy karnej.

Detektyw to również świadek w Sądzie, który pod przysięgą musi potwierdzić wszelkie zebrane informacje, zawarte w raporcie z czynności detektywistycznych.

Warto zaznaczyć, że nie udokumentowanie pewnych zdarzeń w odpowiednim miejscu i czasie może w przyszłości się zemścić.

Dodaj komentarz