Zakres działania

W&W Agencja detektywistyczna z każdym miesiącem poszerza swój teren działania o kolejne województwa. Nasz zespół licencjonowanych detektywów oraz specjalistów z zakresu informatyki śledczej czy techników jest w stanie zrealizować skutecznie powierzone zadanie w każdym mieście w Polsce.

Jesteśmy profesjonalistami i tworzymy sieć specjalistów oraz partnerskich firm w każdym mieście wojewódzkim. Siedziba W&W Agencji detektywistycznej znajduję się w Lublinie przy ulicy Żołnierzy Niepodległej 5/2 natomiast posiadamy swoje zespoły detektywów w takich miastach jak : Lublin, Chełm, Zamość, Rzeszów, Poznań, Warszawa, Białystok.

Detektywi, którzy stale współpracują z Agencją są specjalistami z długoletnim stażem pracy oraz wysokimi kwalifikacjami. Każdy detektyw doskonale zna topografie oraz specyfikę miasta, w którym pracuje. Wychodzimy z założenia, że zespół detektywów realizuje czynności tylko na własnym terenie, województwie. Detektywi, którym podlega rejon podkarpacia realizują czynności detektywistyczne w swoim rejonie działania analogicznie wygląda sytuacja w innych województwach.

Ze względu na ogólnokrajowy charakter Agencji mamy możliwość zwiększyć nasze zaangażowanie w konkretnym zleceniu czy na terenie konkretnego miasta w sytuacji gdy wymaga tego realizowane zlecenie.

Agencja przez lata funkcjonowania na rynku wypracowała standardy działania oraz obsługi klienta.

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Agencji podpisanie umowy o świadczenie usług detektywistycznych odbywa się zawsze z prezesem spółki W&W Business Strategy Sp. z o.o. detektywem Łukaszem Wiszniewskim. Podpisanie umowy może nastąpić w siedzibie Agencji w Lublinie lub w miejscu wybranym przez Klienta. Dodatkowo wszelkie informacje    na temat zlecenia w tym dane osobowe, cały zakres umowy są zebrane po podpisaniu umowy.

Prezes spółki Detektyw Łukasz Wiszniewski zarządza zespołami detektywów w całym kraju. Realizację czynności detektywistycznych w konkretnych województwach są nadzorowane przez lubelski zespół detektywów.

Ważny jest dla nas stały kontakt ze Zlecającym, dlatego klient zawsze ma możliwość kontaktu zarówno z detektywem realizującym zlecenie w terenie jak i detektywem zarządzającym Łukaszem Wiszniewskim.

W&W Agencja detektywistyczna to nie tylko licencjonowani detektywi, ale również zespół profesjonalnych pełnomocników procesowych. Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi by zapewnić naszym klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Materiał z czynności detektywistycznych, który agencja zbiera na potrzeby np. spraw w postępowaniu o rozwód jest dowodem w sądzie.

W trakcie realizacji czynności detektywistycznych zawsze mamy na uwadze taktykę procesową pełnomocnika naszego klienta. W trakcie wszelkich czynności adwokat naszego Zlecającego ma wpływ na przebieg oraz zakres czynności.

Problemy, z którymi zgłaszają się do nas klienci zawsze wymagają indywidualnej analizy prawnej. Wychodzimy z założenia, że nie ma dwóch identycznych zleceń dlatego tak ważna jest dla nas dobra współpraca pomiędzy naszą Agencją detektywistyczna a kancelarią adwokacką reprezentującą klienta.