DETEKTYW DO SPRAW GOSPODARCZYCH

Umów się na bezpłatną konsultację

WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW I KONKURENCJI

Z pomocy detektywa w sprawach gospodarczych warto korzystać nie tylko post factum, ale również przed podjęciem współpracy z danym przedsiębiorstwem. Dzięki wnikliwemu wywiadowi gospodarczemu, możemy uchronić Państwa przed nieuczciwym kontrahentem, z którym współpraca mogłaby doprowadzić do strat finansowych lub wizerunkowych. Taka usługa będzie przydatna także przed wejściem na rynek. Wówczas pozwala uzyskać wiarygodne informacje na temat konkurencji, a tym samym ocenić, czy wejście w dany sektor będzie opłacalne. Detektyw w sprawach gospodarczych jest więc polisą zabezpieczającą, która w dobie dużej konkurencji rynkowej oraz pomysłowości oszustów jest niemalże koniecznością. Na Państwa zlecenie możemy zweryfikować sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych oraz dokonać analizy akt rejestrowych spółek prawa handlowego. Badamy ponadto powiązania osobowe i kapitałowe osób występujących w podmiotach gospodarczych. Wskazujemy także majątki oraz zobowiązania podmiotów gospodarczych. Wywiad środowiskowy na temat kontrahenta to usługa, która pozwala na zgromadzenie niezbędnych informacji dotyczących potencjalnych partnerów biznesowych. Dzięki niej można zweryfikować wiarygodność, rzetelność oraz stabilność finansową kontrahentów przed podjęciem współpracy lub zawarciem umowy. Usługa ta polega na przeprowadzeniu dogłębnej analizy dotyczącej historii biznesowej kontrahenta, jego działalności gospodarczej, renomy w branży oraz relacji z innymi partnerami.  Prywatni detektywi sprawdzają także informacje o właścicielach, zarządzie i kluczowych pracownikach firmy, aby uzyskać pełen obraz sytuacji. Profesjonalni detektywi działają w sposób dyskretny i skuteczny, korzystając ze swojej wiedzy, umiejętności oraz narzędzi, które pozwalają na gromadzenie informacji z różnych źródeł. Wywiad środowiskowy na temat kontrahenta może obejmować takie działania, jak:
  1. Analiza dokumentów publicznych, takich jak sprawozdania finansowe, rejestr sądowy czy inne dostępne dane.
  2. Weryfikacja referencji, opinii i doświadczeń innych firm, które współpracowały z danym kontrahentem.
  3. Monitorowanie mediów oraz portali społecznościowych w celu oceny wizerunku firmy i jej właścicieli.
  4. Sprawdzanie ewentualnych konfliktów interesów, powiązań z innymi podmiotami czy problemów prawnych.
  5. Wywiady z osobami z otoczenia kontrahenta, takimi jak byli pracownicy, konkurenci czy klienci.
Po przeprowadzeniu detektywistycznego wywiadu środowiskowego na temat kontrahenta, klient otrzymuje szczegółowy raport z zebranymi informacjami oraz dowodami potwierdzającymi ich autentyczność. Dzięki temu można podjąć świadomą decyzję o ewentualnej współpracy z danym partnerem biznesowym, minimalizując ryzyko nieuczciwości czy niewypłacalności.

DLACZEGO WARTO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH WARTO ZAUFAĆ WŁAŚNIE NAM?

Dzięki zgromadzonej przez lata wiedzy, nasi detektywi w sprawach gospodarczych działają z wyczuciem oraz wiedzą odnośnie tego, jak i gdzie poszukiwać wrażliwych danych na temat innych podmiotów. W przypadku spraw związanych z analizą przedsiębiorstw istotne jest również doświadczenie biznesowe, które posiadają współpracujący z nami specjaliści. Na każdym etapie działamy także z maksymalną dyskrecją, absolutnie niezbędną podczas prowadzenia tego typu inwestygacji. Przy wywiadzie gospodarczym współpracujemy z doświadczonymi i zaufanymi informatykami, którzy wspierają swoją wiedzą naszą działalność.

Bezpłatne spotkanie i konsultacja z detektywem z Lublina

Spotkanie z detektywami z Lublina w siedzibie firmy jest oczywiście zawsze bezpłatne i niezobowiązujące.

Dlatego zadzwoń do nas i pozwól, aby twoim problemem zajęli się profesjonaliści. Zapraszamy również do naszych mediów społecznościowych, ponieważ przede wszystkim ważny jest dla nas kontakt z Państwem. Można nas znaleźć na facebook’u, instagramie oraz tiktoku