Najczęściej zadawane pytania.

Czy muszę podpisywać umowę?

Tak, umowa jest konieczna. Zgodnie z polskim prawem usługi detektywistyczne muszą być zawierane w formie pisemnej umowy.

W jakiej formie otrzymam zebrane przez Agencje informacje?

W trakcie realizacji umowy o świadczenie usług detektywistycznych, Klient może zawsze zwrócić się do Agencji z pytaniem na jakim etapie jest realizowane zlecenie. Po zakończeniu czynności Agencja sporządza pisemny raport z czynności detektywistycznych wraz z materiałami foto-wideo.

Jakie informacje muszę przekazać Agencji przed realizacją zlecenia?

Na przykładzie obserwacji osób można wskazać dane które są niezbędne do realizacji zlecenia.  Przed realizacja zlecenia Agencja zbiera między innymi dane takie jak : 

Imię i Nazwisko osoby obserwowanej – Figuranta

Miejsca zamieszkania figuranta.

Miejsce pracy figuranta.

Pojazd którym porusza się figurant.

Miejsca w których często bywa figurant. 

Osoby z którymi figurant może się spotykać.

Ile czasu trwa realizacja zlecenia?

Agencja działa niezwłocznie od momentu podpisania umowy z zlecającym.

Czas realizacji zlecenia jest zależny od różnych okoliczności.

Zwykle zlecenia zrealizowane są od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Zdarzają się czasem wyjątki.

Co się stanie gdy Agencja nie wykryje zdrady mojego partnera?

Umowa o świadczenie usług detektywistycznych nie jest umową rezultatu lecz starannego działania. Agencja może jedynie zagwarantować profesjonalne podejście, zaangażowanie oraz dyskrecje w swoich czynnościach. Musicie Państwo mieć świadomość, że dokumentowanie pewnych faktów i zdarzeń nie jest zależne od Agencji.

Czy mogę płacić w ratach?

W określonych okolicznościach Agencja po podpisaniu umowy może przyjąć zaliczkę w postaci min. 50% całego wynagrodzenia i rozpocząć realizacje umowy. Resztę wynagrodzenia Agencja może przyjąć po zdaniu raportu z czynności detektywistycznych. Co do zasady w umowach do 10 000 złotych Agencja pobiera wynagrodzenia z góry na rachunek bankowy Agencji. 

Czy Detektyw będzie świadkiem w Sądzie?

Tak, w naszej Agencji, Detektyw prowadzący sprawę stawia się bezpłatnie w charakterze świadka w Sądzie.